eProffIT Kereskedelmi- ügyviteli programrendszer

 

Felhasználói dokumentáció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tartalomjegyzék

 

Tartalomjegyzék. 2

Áru. 4

Árucikkek: 4

Vonalkódok.. 5

Eredeti cikkszámok.. 5

Árunevek.. 5

Információ.. 5

Jövedéki típus. 5

Gyári számok.. 5

Tulajdonságok.. 6

Készlet.. 6

Készlet típus. 6

Készlet iformáció.. 6

Készletértékváltozás. 6

Kapcsolt cikkek.. 7

Árak, árváltozás. 8

Árak.. 8

Ártípus. 8

Árformáció.. 8

Árképzés. 8

Árváltozás: 8

Akciók.. 10

Áfaváltozás. 11

Bizonylat. 12

Bizonylatok, mozgásnem: 12

Bizonylatszámok: 12

Bizonylat ártípus: 12

Fizetési mód és eszközök.. 12

Fizetési módok.. 13

Bizonylatról új bizonylat készítés: 14

Partner. 19

Partner.. 19

Információ.. 19

Tulajdonságok.. 19

Eredeti cikkszámok.. 19

Engedmények.. 20

Programfrissítés. 21

Programfrissítés. 21

Tulajdonság.. 23

Tulajdonság definíciók.. 23

Tulajdonságok.. 23

Pénztár. 24

Pénztár típusok.. 24

Pénztárak törzs. 24

Pénztár nyitás, zárás. 24

Pénztár információ.. 24

Régi pénztár zárások.. 24

Zárás, Felhasználók. 25

Zárás. 25

Felhasználók.. 25

Üzenetek.. 26

Pénzügy. 27

Kiegyenlítések.. 27

Szállítói számla.. 28

Paraméterek, regisztrálás. 29

Paraméterek.. 29

Regisztrálás. 29

Kimutatások. 30

Törzs listák.. 30

Forgalom listák.. 30

Pénzügyi listák.. 30

Konfiguráció.. 31

Konfiguráció.. 31


Áru

Árucikkek:

(AruT)

-          cikkszám (több bolt esetén: nem módosítható, az egyes boltok különböző cikkszámokat generálnak pl.: boltkódnak megfelelő betú*10000-tól kezdve)

-          megnevezés

-          mennyiségi egység (MeT)

-          áfa (ÁfaT)

-          vámtarifaszám (VtszT)

-          súly

-          egység mennyiségi egység (MeT)

-          egység ár szorzó

-          karton, csak kartonra lehet rendelni

-          tapadó és gyűjtő göngyöleg

-          tapadó göngyöleg karton (pl. 2 cola egybecsomagolva)

-          Plu szám

-          jövedéki típus (JovTipusT)

-          kép is megadható

-          garancia

-          szállító (beszerzéskor a program módosítja)

-          gyártó

-          kell-e a mennyiséget kerekíteni, és ha igen, hány tizedesre (setup-ban beállított értéket lehet itt felüldefiniálni)

-          gyári gyámok

-          törölt jelző(beállítás törlésre),

-          törölhető jelző (ki lehet-e törölni a cikket)

-          aktív jelző (ha az árucikk nem aktív, akkor nem kerülhet fel a bizonylatra. ...). Aktív feltétele: kötelező tulajdonságok meg legyenek adva, legyen érvényes ára, ne legyen beállítva töröltnek.

-          boltközpontos verzió esetén csak a központban lehet a cikkszámot manuálisan megadni (felvétel, módosítás), ha cikkszám generálás a konfigban be van kapcsolva. A központ fog mindig végső cikkszámot generálni, a bolt csak ideiglenes cikkszámot generálhat.

-          Szolgáltatás: olyan cikkek (tulajdopnsággal adható meg), amelyeknek nincs készletük, de az utolsó beszerzési árát tárolja a program a készlet állományban

-          Cikkszám generálás lehetőségei:

o        Nincs

o        Egyszerű: megadja a konfigban a cikkszám generálásnak a hosszat és a kezdő karaktereket.
Pl: hossz:10, kezdő karakter ABC. Így a program ABC0000001-től kezdi majd generálni a cikkszámokat. A manuálisan beírtakat ellenőrzi, hogy ABC-vel kezdődik-e és 10 hosszú-e, azaz elfogad mindent ABC0000001 és ABC9999999 között, ha még nincs ilyen cikkszám..

o        Összetettebb: megadja a konfigban a cikkszám generálásnak a hosszat (ez ebben az esetben a minimális hosszat fogja jelenteni) és a kezdő karakterek mezőben a cikkszám felépítésének a szabályát, amiben a kezdő karakterek szerepelhetnek, illetve mező nevek és tulajdonság definíciók.
Pl.: hossz: 17, a szabály: ABC<TULAJDEF:CSOP><TULAJDEF:SZIN ><FIELD:AMERET>. Ebben az esetben a program a cikkszámot a csoport, szín és méret alapján definiálja, és ABC-vel kezdi, a végén pedig egy 4 hosszú sorszám szerepel. Ha az így keletkezett cikkszám nem éri el a megadott hosszat, akkor a sorszám előtt 0-kel tölti fel. Pl.: ABCSZEGPIR0090001, ahol a csoport a SZEG, a szín a PIR, a méret a 009 és a sorszám a 0001.
Ha tulajdonság definíció is meg van adva a cikkszám generálásnál, akkor meg kell adni ideiglenes cikkszám generálási szabályt, mivel miután felvették a cikket a program már generál egy cikkszámot, de a tulajdonságot csak később adják hozzá.  Az ideiglenes cikkszám generálási szabályt ugyanúgy kell megadni a konfigban, ahogy a végső cikkszámét, de abban csak egyszerű cikkszámgenerálási szabály lehet (ld. előző pont). Amikor egy cikk aktív lesz és a megfelelő tulajdonságai is meg vannak adva, akkor a program legenerálja a végső cikkszámot. Ha egy cikk cikkszámát módosításkor kitörlik, akkor a program ismét generál egy ideiglenes cikkszámot, majd aktiváláskor egy véglegeset. Ha módosul a cikk tulajdonsága, mérete, színe, a program nem generál automatikusan új cikkszámot. Ha a kezelő mégis meg akarja változtatni, akkor törölje ki a cikkszám mezőt.
 

Vonalkódok

(BarcodeT)

-          vonalkódok

-          vonalkód karton mennyisége

-          config-ban beállítható, hogy kell-e ellenőrizni a vonalkódokat (valódiak-e), ha igen, akkor mindegyiket vagy csak a 7,8,12 és 13 hosszúakat

 

Eredeti cikkszámok

(EredCikkT)

-          partner saját cikkszámai

 

Árunevek

(AruNevT)

-          egyéb áru megnevezések

-          különböző nyelven megadható

 

Információ

(DBInfoT)

-          tetszőleges információk

 

Jövedéki típus

(JovTipusT)

-          megadható az egyes jövedéki típusokhoz a kereskedelmi mennyig:

-          a cigaretta esetén 800 darab,

-          a szivar esetén 200 darab, a szivarka esetén 400 darab,

-          a fogyasztási dohány esetén 1000 gramm,

-          a sör esetén 110 liter,

-          a köztes alkoholtermék esetén 20 liter,

-          az alkoholtermék esetén 10 liter,

-          a bor és pezsgő esetén együttesen 90 liter (ebből pezsgő legfeljebb 60 liter)
meghaladó mennyisége minősül kereskedelmi mennyiségnek, azaz ezeket meghaladó mennyisgé vásárlása esetén számlát kell adni, ahol a vevő igazolja, hogy rendelkezik jövedéki/működési engedéllyel.

 

Gyári számok

(GySzamT)

-          config-ban állítható, hogy használnak-e gyári számokat. Továbbá megadható, hogy vannak-e olyan cikkek, amelyeknél nem figyeljük, hogy a gyári számok készleten vannak-e (nem szigorú gyári szám használat), azaz nem kötelező bizonylaton megadni vagy nem kell először egy gyári számot beszerezni ahhoz, hogy el lehessen adni,

-          az egyes árucikkeknél külön be kell állítani, hogy az adott cikkhez tartoznak-e gyári számok. Ha igen, akkor bizonylaton tételfelvitelkor a program bekéri a gyári számokat. Választható beállítások: „Nincs gyári szám”, „Van, kötelező megadni”, „Van, nem kötelező megadni”. Az utóbbi csak akkor választható, ha a configban engedélyezve van a nem kötelező gyári szám.

-          ha egy cikknek van már mozgása, akkor a gyári számos beállításon már nem lehet módosítani

-          szigorú gyári szám használata esetén: beszerezni csak olyan gyári számú cikket lehet, amelyet még nem szereztek be, vagy ha már beszerezték, akkor el is adtak (pl.: visszavétel)

-          szigorú gyári szám használata esetén: értékesíteni csak olyan gyári számú cikket lehet, amely már szerepel egy befelé jövő (lezárt) bizonylaton, de még nem lett eladva

-          a kartontételekhez tartozó gyári számokat a kartontételhez kapcsolódó gyári szám (BizGySzamT) állományban tároljuk le. Innen keressük vissza, hogy egy gyári számnak milyen mozgása volt, azaz el lehet-e adni vagy be lehet-e szerezni. Bizonylat lezáráskor a gyári számokat:
- lelockoljuk,
- leteszteljük, hogy megfelelőek-e (mennyiség szerint, eladhatóak-e, beszerezhetőek-e, …), ha nem  sikerült leállunk, különben visszatérünk ahhoz a tételhez, aminek nem megfelelő a gyári száma
- a státuszát beállítjuk 1-re a BizGySzamT állományban
- lockolást feloldjuk

-          a Listák között szerepel egy „Gyári szám karton”, amiben meg lehet nézni egy-egy gyári szám történetét.

 

Tulajdonságok

(TulajT)

-          áru tulajdonságai (pl. cikkcsoport, méret, szín,...)

-          összetett tulajdonság is megadható

 

Készlet

(KeszletT)

-          cikk adott típusú készlete

-          utolsó besz. ár

-          elad. értéken, besz.értéken nyilvántartva

 

Készlet típus

(KeszletTipT)

-          saját tulajdonú-e (pl. bizományos nem)

-          eladható-e (pl. foglalt nem, bizományos igen)

-          milyen ártípuson tartjuk nyilván

-          értékesítési prioritás adható (nagyobb szám nagyobb prioritást jelent, azaz pl.: az az akción készlet típusnak lesz 10, a bizományosnak 1)

-          jelölhető, hogy akciós-e (pl. országos, régió, saját akció), így külön készleten lesznek az akciós cikkek

-          akciós készlettípushoz csak akciós ártípus rendelhető (nem akciós készlet típushoz tartozhat akciós ártípus)

-          bontható-e (pl. 6 akciós van készleten, de 10 akciósat akar egy ért.biz-ra felvenni, akkor  a 6 akciós után a 4 nem akciós felkerüljön-e a bizonylatra. ha bontható, akkor felkerül)
prioritás szerint nézi végig, hogy milyen készlet típusok szeritn pótolja a hiányzó mennyiséget

-          configban állítható : melyik a default készlet típus

-          melyik telephelyhez tartozik az adott készlet típus (hasonlóan a pénztárhoz). Ha egy  adott telephelyen kiállítanak egy bizonylatot, akkor csak a telephelyhez tartozó készlettípust és pénztárat lehet hozzá kiválasztani.

 

Készlet iformáció

(KeszletInfoT)

-          aktuális készlet készlettípusonként

-          utolsó besz ár

-          csak info, megjelenítésre

 

Készletértékváltozás

-          Minden készletértékváltozást bizonylatottal korrigálunk, ezeket a program napi nyitáskor a háttérben legenerálja. Ezek mennyiség nélküli bizonylatok, csak értékük van. 3 ilyen mozgásnemet kölönböztetünk meg: elábé korrekció, engedmény, árváltozás.

-          elábé korrekció: ha az eladáskor a cikk beszerzési ára és a beszerzéskori beszerzési ára eltér, akkor a különbségről Elábé bizonylatot generál a program. Ha például negatív készleten adok el egy árucikket, akkor a valódi beszerzési árat csak akkor fogja tudni a program, amikor később ismét ki lesz egészítve a készlet. Ha az ekkori beszerzési ár nem egyezik a számlán lévő beszerzési árral, akkor a programnak korrigálni kellene utólag a számla beszerzési értékét. De egy lezárt bizonylatot utólag soha nem módosítunk, ezért a korrekciót egy készletértékváltozás bizonylaton végezzük el.

-          engedmény: ha a készlet értéke amiatt változik, mert engedményesen értékesítettek, akkor ezekről a tételekrők a program Engedmény készletértékváltozás bizonylatot generál. Pl: 100 Ft –os árucikket eladok 90 forintért, akkor a 10 Ft-s engedményt is le kell venni a készletről.

-          árváltozás: árváltozáskor a program a változást a teljes meglévő készleten érvényesíti. Az árváltozásból adódó (és minden más egyéb) készletértékváltozásról a progam Árváltozás bizonylatot generál, amelyre olyan tételek kerülnek, amelyeknek az eladási készletértéke és a készletmennyiség szorozva aktuális eladási ára eltér (eladási készletérték<>készletmennyiség* aktuális eladási ár). Így a készletállományba már a valós eladási készletérték kerül. Pl.: egy cikk árát 100Ft-ról átírom 120Ft-ra, akkor 50db tétel esetén 1000Ft-t könyvelünk el árváltozásként (120*50-5000=1000), így az 50db cikk értéke 6000Ft lesz (5000Ft helyett).

 

Kapcsolt cikkek

(KapcsoltCikkT)

-          ha a configban a ’nem alapanyag’ vagy a ’gyártott’ tulajdonság ki van töltve, akkor lehet ezt a funkciót használni

-          ha egy árucikkhez hozzá akarunk kapcsolni egy másikat, akkor a következő lehetőségek vannak: alapanyag, kötelező tartozék, választható tartozék, helyettesítő árucikk. Kapcsolt cikk mennyiségét minden esetben meg kell adni. Két fontos tulajdonság van: ’nem alapanyag’(nincs készlete) és a ’gyártott’(lehet készlete), csak ilyen tulajdonságú áruhoz lehet kapcsolt cikkeket rendelni. Ha egy ’nem alapanyag’ rákerül egy készletet mozgató bizonylatra, akkor (mivel nincs készlete) a program a háttérben legenerál egy gyártás bizonylatot (azaz csinál készletet a bizonylat erejéig) az alapanyagok alapján (tartozék nem kerül rá a bizonylatra).Gyártott’ cikk esetén a felhasználónak manuálisan kell a gyártást megcsinálnia gyártás bizonylattal, csak így lesz ennek a cikknek készlete.

-          alapanyag: milyen cikkekből áll egy termék (mennyiséget meg kell adni).
Pl.: egy autónak van motorja,

-          kötelező tartozék: vagy árut vagy tulajdonságot lehet megadni (egy rekordnál csak az egyiket). Hogy az éppen felsorolt áru/tulajdonság melyik tartozék csoporthoz tartozik, azt a sorszámmal lehet azonosítani
Pl.: autóhoz kötelezően tartozik 4 kerék, de hogy milyen kerék azt meg lehet választani: 4 db Pirelli, 4 db Barum, …, ezek mind az 1-es csoportba fognak tartoznak. Tartozik még az autóhoz  2db lámpa, ezek alkotják a 2-es csoportot. Gyártás bizonylaton mindegyikből csoportból kell egy-egy tételt választani,  csoporton bel az egyiket mindenképpen.

-          választható tartozék: vagy árut vagy tulajdonságot lehet megadni (egy rekordnál csak az egyiket). Az összetartozó árukat/tulajdonságokat itt is csoportba kell sorolni, hogy tudja a program, hogy mik közül kell választani
Pl.: autóhoz tartozhat klíma. Ha egy vagy kétfajta klíma van, akkor azokat mint cikket fel lehet venni az autóhoz választható tartozékként. De ha van 20 fajta klíma, akkor azokat érdemesebb egy tulajdonsággal összefogni (’klímák’) és ezt a tulajdonságot kell az autóhoz hozzákapcsolni. A bizonylaton majd a ’klímák’ tulajdonságú cikkek közül lehet választani.

-          helyettesítő cikk: vagy árut vagy tulajdonságot lehet megadni (egy rekordnál csak az egyiket) Fel lehet sorolni, hogy az árucikket mikkel lehet helyettesíteni. Így ha az eredeti árunak nincs készlete, a helyettesítő cikkek közül lehet választani egy alternatívát. Sorszámot itt nem kell megadni.

 

 

 


Árak, árváltozás

 

Árak:

 

Árak

(ArT)

-          árak adott ártípusra

-          dátumintervallumos

-          direkt ármegadás vagy árképzésen keresztül

-          csak akkor él, ha aktív

-          automatikus vagy ellenőrzésre vár

-          felhasználói csoportra korlátozható, hogy kinek van joga árváltozást felvinni, életbe léptetni, illetve ellenőrizni

-          devizában is megadható

-          akciós jelző állítható (ha az ártípus akciós, akkor az ár is automatikusan akciós lesz)

 

Ártípus

(ArtipusT)

-          kerekítési szabályok ártípusonként

-          nettó vagy bruttó árakkal dolgoznak

-          devizára is megadható

-          akciós jelző állítható

-          configban állítható : melyik a default ártípus

 

Árformáció

(ArInfoT)

-          aktuális lista ár ártípusonként

-          partnertől független

 

Árképzés

(ArkepzesT)

-          árképzési szabályok, amelyek beszerzéskor lépnek életbe, ha változik a besz.ár. A kikalkulált  eladási ár a bizonylaton még módosítható

-          haszonszázalék megadása kötelező

-          ártípusra vagy készlet típusra adható meg (egyik mindenképp)

-          szűkíthető egy árucikkre, vagy egy tulajdonságra

-          plusz nap: a beszrezéshez képest hány nappal később lépjen életbe az ár

-          plusz ár: a kikalkulált eladási árat még mennyivel növeljük (pl.: 5%+10Ft)

 

Árváltozás:

 

- active jelző:

az adott ár épp most érvényes-e (érvényes-e a dátum); ha még nem lépett életbe, vagy ha már lejárt, akkor hamis, egyébként igaz (csak akkor lehet igaz, ha a status=2)

 

- státus jelző:

0 - most vitték fel, és még nem dolgozta fel a program, nem lép életbe, még ha a dátum jó is (életbe kell léptetni egy usernek, akinek van ehhez joga, ekkor fog átváltani 1-re-ha a configban be van állítva az autoactivar, akkor ez automatikusan 1-re vált)

1 - érvénybe lépteti a program, ha a dátum jó-> érvénybe lépéskor 2 lesz, az active pedig igazra vált

2 - már életbe lépett (de lehet hogy lejárt); ha most is él, akkor az active igaz, ha már lejárt, akkor hamis

 

- ellenőrizve jelző: (csak akkor érdekes, ha a configban az autoellenorizvear=hamis)

egy olyan usernek, aki benne van az arvaltellenusergroupban, le kell ellenőriznie a felvitt (esetleg már életbe is lépett árat) árat, (Pl.:Focus, Merka, Integrál)

ha az ár státusa 0 volt, akkor az ellenőrzés után 1-re vált, és a program megpróbálja életbe léptetni

ha a config-ban be van állítva az autoellenorizvear igazra, akkor az ellenőrizve jelző automatikusan igazra vált

 

Árváltozás és áréletbelépés menete:

Felvitel: (csak az arvaltfelvitelusergroup-beli usereknek van ehhez joguk)

1. alaphelyzet:  active: hamis, status: 0, ellenőrizve: hamis

2. ha a config-ban be van állítva az autoactivear vagy a user benne van az configban beállított arvaltautousergroup-ban, akkor felvitel után a status egyből átvált 1-re

3. ha a config-ban be van állítva az autoellenorizvear vagy a user benne van az configban beállított arvaltellenusergroup-ban, akkor felvitel után az ellenőrizve jelző egyből átvált 1-re

4. ha a status=1, akkor a program megnézi, hogy életbe lehet-e léptetni az árat (UpdateArInfo), ha igen, akkor a státust átírja 2-re, és az active jelzőt beállítja igazra; majd az életbe léptetés után az aktuális listaárat beírja az árinformációs (ArInfoT)  állományba

Módosítás: (csak az arvaltautousergroup-beli vagy arvaltellensergroup-beli usereknek van ehhez joguk)

1. ha egy árat módosítanak, akkor visszaáll a felviteli alaphelyzet, azaz active: hamis, status: 0, ellenőrizve: hamis

ezután minden úgy működik, mint a felvitelnél leírtakban (2., 3., 4.-es pontok), azzal a különbséggel, hogy a 4-es pontban a státustól függetlenül a program mindenképpen megnézi, hogy a módosítás után mi lesz az érvényes ár

Törlés: (csak az arvaltautousergroup-beli vagy arvaltellensergroup-beli usereknek van ehhez joguk)

a felvitelnél leírt 4-es pont hajtódik végre, azzal a különbséggel, hogy ha az éppen kitörölt ár active volt, akkor a program mindenképpen megnézi, hogy a törlés után mi lesz az érvényes ár

 

 

 

Akciók

 

-          akció megadására 2 lehetőség van: megadnak akciós árat (akkor marad u.azon a készlet típuson a cikk, ez az egyszerűbb eset), vagy akciós készlettípusú készlete van a cikknek (így kimutatható külön az akciós és a nem akciós készlet). Így tehát egy cikk akciós, ha van akciós ára, vagy van akciós készlete

-          akció típusok helyett akciós készlettípusok vannak (CBA, országos, ...)

-          akciós készlettípushoz (pl. országos, régió, saját akció) csak akciós ártípus rendelhető (nem akciós készlet típushoz tartozhat akciós ártípus is)

-          ha az akciós jelző valahol igazra vált, akkor az alatta lévők már ezt öröklik, így eladáskor az ár akciós, ha a készlettípus akciós, vagy az ártípus akciós vagy maga az ár akciós (azaz pl.: akciós készlettípushoz csak akciós ártípus rendelhető):

-          VISSZA VAN MÉG:

o        -lépcsős engedmény

o        -napokra, órákra megadható engedmény (pl.:H,Sz,P:10%, vagy

o        7:00-9:00 :15%)

o        -fizetési mód szerinti  engedmény (pl.:A08 : 5%, ATU3 6%)

 

 

Akció jelző öröklődés:

 

 

 

Áfaváltozás

-          Egy cikk áfája változik: Árutörzsben kell az árucikk áfáját lemódosítani a kívánt új áfakódra. Ennek hatására a program újraszámolja az árucikk árait, engedményeit. Az ártípus („Áfaváltozáskor nettóból kell számolni”) határozza meg, hogy újraszámoláskor a nettó vagy a bruttó árat tartja meg a program.

-          Áfakulcs változás (Pl:2006.01.01-n a 25%-os áfakulcs 20%-ra módosul): Szerviz funkció végzi. Az új áfát automatikusan felveszi. Éves záráskor, pénztárzárás után lehet lefuttatni. Ez az összes olyan cikk áfáját lemódosítja, ami érintett, az árait, engedményeit, a nyitott bizonylatok kartontételeit újraszámolja. A Vtsz törzsben az áfákat lemódosítja az új kulcsra.


Bizonylat

 

Bizonylatok, mozgásnem:

(BizFoT)

-          Deviza kezelés a háttérben (pl.:Számla, 4EUR): 
devizaId: amilyen devizásban kiállítottuk a bizonylatot (euro),
aktDevizaId: mostani időszak alapdevizája (ez most még Ft, de később Eruo lesz)
devizaszorzó: árfolyam (1/250=0,004)
értékek: mind az aktdevizaid devizatípusban vannak letárolva! (1000, most Ft; kiírás: 1000*0,004=4EUR)
eredadosFizet: az aktdevizaid-ben számított eredeti tartozás (1000)
adosfizet. aktdevizaid-ben számítva ennyi van már kifizetve a bizonylatból (500)
fizetve: ki van-e már fieztve a bizonylat, ezt az eredeti devizaid-n hasonlítjuk össze! (igen, ha 1000*0,004=500*0,004)
Függetelen a kiegyenlítés attól, hogy milyen időszak van (Ft-os vagy már euro-s)
Pl.:ld:Pénzügy

-          Egy bizonylat pénzügyi bizonylat, ha a a mozgásnemében a szállítói vagy a vevői szorzó ki van töltve. A növekvő, csökkenő állapotot mindig a bolthoz kell viszonyítani, azaz a kimenő számláknál a vevői szorzót kell állítani növekvőre, a számla stornónál vevőit csökkenőre. A beszerzésnél a szállítóit csökkenőre, a beszerzés stornót növekvőre.

-          Szállítólevél (Mozgásnemben be van állítva, hogy Folytatató)
Lezárás:
- kap bizonylatszámot
- kiírértéket kitöltjük
- DE: előkészített állapotban marad
Eldobás: eldobható, ha:
- előkészített állapotban van
- nincs bizonylatszáma VAGY (van bizonyltszáma és ki van töltve az eldobás mozgásneme)
(eldobás mozgásnem: milyen mozgásnemre írjuk át a bizonylatot, hogy maradjon nyoma. Pl: SL->ST)

-          Beállítható (mozgáscsoporthoz és mozgásnemhez), hogy bizonylat készítéskor meg kell-e adni jelszót vagy sem. Ez akkor hasznos, ha egy kliensen egyszerre többen dolgoznak, így beazonosítható, hogy melyik bizonylatot melyik felhasználó készítette.

-          Bizonylat tételek áfa értékének a kerekítése: konfigurációból paraméterezhető a kerekítés tizedeseinek a száma. 

-          Bizonylat tételek értékének a kerekítése: konfigurációból paraméterezhető a kerekítés tizedeseinek a száma. 

-          Bizonylat tételek eladási ára lehet-e 0: konfigurációból állítható

-          Bizonylat tételek beszerzési ára lehet-e 0: konfigurációból állítható. 

 

Bizonylatszámok:

(BizSzamT)

-          bizonylatok sorszámozására megadható szabályok

-          mozgáscsoportra,  bizonylattípusra, mozgásnemre, partnerre, fizetési módra  szűkíthető

-          kezdősorszámok megadása, amire az éves nyitás után álljon vissza a bizonylatok sorszáma

 

Bizonylat ártípus:

-          partnernél megadott

-          -bizonylaton megadott kész. típusból

-          -bizonylaton megadott ártípusból

-          -tétel (készlet típus prioritás szerint->ártípus)

 

Fizetési mód és eszközök

(FizModT)

-          pl.: kp, átutalás x nap, bankkártya, x utalvány, y utalvány, euro-s utalvány, garanciális visszatartás,...

-          bontható jelző: ha a bizonylat fizetési módja bontható, akkor a bizonylat lezárásakor bekéri a program a fizető eszközöket (pl.: átutalás x nap nem bonthat, de kp igen)

-          beállítható, hogy valódi fizető eszköz-e vagy csak fizetési mód (pl.: utalvány valódi fizető eszköz, az átutalás x nap nem.). Bizonylat lezárásakor a fizető eszköz felvitelnél csak ezek közül válogathatunk

-          záráskor be kell kérni: pénztár záráskor  milyen fizető eszközöket kell bekérni (pl.: bankkártyát nem, de utalványt igen)

-          nyitóhoz át kell-e hozni: pénztár nyitáskor az előző zárásból át kell-e hozni az adott fizető eszközt. (pl.: kp-t igen, utalvány nem)

-          deviza: adott fiz. eszköz ha eltér az aktuálistól, akkor megadható hogy milyen deviza nemű (pl.: euro-s utalvány)

-          pénzügyi: figyelni kell-e az ilyen fiz. módú bizonylat, hogy ki lett-e egyenlítve (pl.: átutalás x nap igen, kp nem)

-          választható jelzővel lehet megadni, hogy bizonylat fejben felkínáljuk-e (pl.: átutalás x nap igen, de bankkártya nem)

 

Fizetési módok

(PFizModT)

-          -pl.: készpénz, bankkártya, utalvány, átutalás

-          bizonylat fizetési módok

-          megadható, hogy kp-s fiz. mód-e (pl.: bankkártya, utalvány igen, átutalás nem)

 

Fifo, Fifo2:

 

Fifo

(FifoT)

- áru

- dátum

- készlettípus

- ered.mennyiség, akt. mennyiség

- nettó ár

 

Fifo2

(Fifo2T)

- áru

- dátum

- készlettípus

- mennyiség

- nettó ár

- először a Fifo2-be próbálja a program betenni a mozgást, és hozzá kiegyenlítést (ellentétes irányú mozgást) keres a Fifo-ban és ott az akt. mennyiséget korrigálja. Ha nem talál a Fifo-ban kiegyenlítést, akkor a Fifo-ba rakja a Fifo2 helyett.

- ha a Fifo-ban és a Fifo2-ben összetartozó rekordok besz.ára különbözik, akkor ELABE bizonylatot generál a program

- szavatosság, lejárati idő

 

 

Bizonylatról új bizonylat készítés:

Eredeti bizonylatnak nevezzük azt a bizonylatot, amelyikről indul (mert több is lehet) az új bizonylat generálása. Az új bizonlyat(ok) generálása az eredeti kiválasztásával kezdhető el.

Engedmény kezelés:

Ha több bizonylatől generálunk egy újat, akkor az eredeti bizonylat fejbeli engedményét úgy hozzuk át az új bizonylatra, hogy az átkerül a tételengedménybe, ha a fejbeli engedmény a konfigban beállított forgalmi fejengedmény, a tételbeli pedig szintén a a konfigban beállított forgalmi tételengedmény. Így az új bizonylaton csak azokra a tételekre lesz engedmény, amelyekre az eredetiken is volt. Ld: szállítólevélről számla, fuvarösszesítő.

Más esetben az eredeti bizonylat fejbeli engedményét áthozzuk az új bizonylat fejbeli engedményébe. Ebben az esetben ha az első eredeti bizonylaton volt 10% engedmény a fejben a többi bizonylaton viszont nem, akkor áthozzuk a 10%-t az új bizonylat fejébe és így ez az engedmény élni fog az így elkészül bizonylat minden (!) tételére.

A Biz2Biz kezelőfelületét a későbbiekben érthetőbbé fogjuk tenni.

Az alábbiakban részletezem a jelenleg kifejlesztett Biz2Biz típusokat.

 

Sztornó bizonylat készítése:

-          hivatalosan: Ellenbizonylat

-          1 bizonylatról 1 bizonylat

-          mindent örököl az eredetiről ellentétes előjellel

-          lezárás megtörténik

 

A bizonylat alapján egy új bizonylat készítése (Másolás):

-          1 bizonylatról 1 bizonylat

-          csak a mennyiséget és az árucikket viszi át, tehát az aktuális árakkal fog dolgozni

 

Szállítólevélről számla (Számlázás):

-          több bizonylatról 1 bizonylat

-          mindent örököl az eredetiről

-          csak ugyanaz a partner lehetséges

-          csak szállítólevél típusú bizonylat lehet az eredeti bizonylat

-          generálás után az eredeti bizonylat(ok) típusa „Régi szállítólevél” lesz (ST) (pl.: SL35 -> ST35)

 

Fuvarösszesítő:

-          több bizonylatról 1 bizonylat

 

Készlet átadás:

-          készlet átadás bizonylatról generál a program egy átvétel bizonylatot. A generálás az eredeti bizonylat lezárásakor történik. A nem lezárt készlet átvételeket a Bizonylat/Készlet átvétel tervezetek menüben lehet lezárni.

Másolás:

-          egy bizonylatról egy új bizonylatot generálunk, mozgásnem, partner, pénztár módosítható, tételeit áthozzuk

-          az állítható, hogy az árakat is áthozzuk az eredeti bizonylatról, vagy újra kikeressük az árutörzsből

 

Szállítólevélről számla készítésének lépései:

 

Téglalap feliratnak: Ezt nyomjad le, ha számlát szeretnél készíteni erről a szállítólevélből!Téglalap feliratnak: Szállítólevélnél Számlázás gombra megjelenik az összesítő és a „Számla készítés” gomb, aminek lenyomására a Biz2Biz-be kerül a Szállítólevél

 

Téglalap feliratnak: Indítás.Téglalap feliratnak: Levétel.Téglalap feliratnak: Hozzáadás.Téglalap feliratnak: A kiválasztott bizonylatok.Téglalap feliratnak: Ha több bizonylatot akarsz egy újat készíteni, akkor itt választhatod azt ki.Téglalap feliratnak: Ha a partner nincs kitöltve, akkor a célbizonylat örökli az eredeti partnerétTéglalap feliratnak: A célbizonylat mozgásneme beáll. Ne állítsd el!

 

Téglalap feliratnak: Az új bizonylaton az eredeti bizonylat(ok) (ez esetben egy Szállítólevél) adatai itt láthatók.

 

Téglalap feliratnak: Az eredeti bizonylat típusa ST lett, azaz „Régi szállítólevél”.

 


A bizonylat alapján egy új bizonylat készítése (Másolás):

 

 

 

 

 


Partner

 

Partner

(PartnerT)

-          vevők, szállítók, raktárak közös törzse

-          törzsszámmal azonosíthatók (több bolt esetén: nem módosítható, az egyes boltok különböző törzsszámokat generálnak pl.:boltkód*10000-tól kezdve)

-          nevek

-          adószám, működési-, jövedéki engedélyszám, EU-s adószám, egyéni vállalkozó szám

-          főkönyvi szám

-          telefon, fax, emailcím, honlap cím

-          cím, szállítási cím

-          ország, nyelv, devizatípus

-          ügyintéző, boltvezető

-          banknév, bankszám

-          ártípus

-          fizetési mód

-          mozgásnem

-          kapcsolható hozzá központ

-          kapcsolható hozzá ügynök (Users táblából, az ügynökök az ügynök usergroup tagjainak kell lenniük)

-          kapcsolható hozzá járat (és kocsi)

-          utolsó vásárlás/beszerzés/boltközi bizonylat dátuma

-          évi vásárlások/beszerzések/boltközik értéke

-          összes eddigi vásárlások/beszerzések/boltközik értéke

-          nyitvatartás

-          törölt jelző (beállítás törlésre),

-          törölhető jelző (ki lehet-e törölni a cikket)

-          aktív jelző (ha a partner nem aktív, akkor nem kerülhet fel a bizonylatra. ...). Aktív feltétele: kötelező tulajdonságok meg legyenek adva, ne legyen beállítva töröltnek.

-          meg lehet adni egy partnernél (telephelynél), hogy melyik usergroup dolgozhat a telephellyel, azaz ki csinálhat ennek a telephelynek bizonylatot

-          csak kp: csak készpénzért vásárolhat a vevő. Ha a vevőnél be van állítva ez a jelző, akkor nem vehető fel szállítólevélre sem, függetlenül a szállítólevél fizetési módjára.

 

Információ

(DBInfoT)

-          tetszőleges információk

 

Tulajdonságok

(TulajT)

-          partner tulajdonságai (pl. törzsvevő, ...)

-          összetett tulajdonság is megadható

-          spec. tulajdonságok: vevő, szállító, bolt. Ha egy partnert felvesznek egy értékesítés típusú bizonylatra, akkor automatikusan megkapja a vevő tulajdonságot. Ha egy partnert felvesznek egy beszerzés típusú bizonylatra, akkor automatikusan megkapja a szállító tulajdonságot. Ha egy cikkhez beállítanak egy partnert, hogy szállító, akkor megkapja a szállító tulajdonságot, ha gyártónak, akkor a gyártó tulajdonságot. Ha egy partnerhez megadnak árközlést, akkor az megkapja a szállító tulajdonságot.

 

Eredeti cikkszámok

(EredCikkT)

-          partner saját cikkszámai

 

Engedmények

(TulajEngT)

-          áru eng. (akciók)

-          tulajdonság engedmény.: partner vagy áru tulajdonság(pl.: cikkcsoportos engedmény)

-          szerződéses ár (áru vagy áru tulajdonság és  partner vagy partner tulajdonság van megadva)

-          partner engedmény

-          %-s vagy fix ár

-          besz.áras ért. esetén haszonkulcsot lehet megadni

-          dátumintervallumos

-          ártípusra, készlet típusra is szűkíthető

-          csak akkor él, ha aktív

-          devizában is megadható

-          akcióra külön engedmény adható, egyébként akció esetén az engedmények nem élnek

-          engedmény % vagy ár vagy beszáras+haszon% közül pontosan csak egyet lehet megadni (utóbbi eset csak a besz.áras értékesítésnél él)

-          keresés: szerződáses ár (fix ár), majd besz.áras haszonkulcs, végül engedmény %

-          szerződéses árhoz: áru vagy áru tulajdonság és partner vagy part. tulajdonság legyen megadva, és fix ár

-          bizonylatfej engedményhez: áru és áru tulajdonság ne legyen megadva, partner vagy partner tulajdonság igen és/vagy fizetési mód

-          tétel engedményhez: áru vagy áru tulaj. legyen megadva (part. vagy partner tulaj. lehet) VAGY besz. áras és partner vagy partner tulaj. van (áru vagy áru tulaj. lehet)

 


Programfrissítés

 

Programfrissítés

(LiveUpdate)

 

A programfrissítés a kezelőfelületről a Programfrissítés menüpontból indítható. Hibás programfrissítés esetén a rendszer a frissítés folymatát visszagörgeti, visszaállítja az eredeti állapotokat.

 

A programfrissítés folyamata 2 fő részre osztható.

 

1. Letöltés

A letöltést (ftp) az aplikációs szerver (ügyfél oldali Proff-IT szerver) végzi.

A programfrissítésekhez szükséges módosítások bizonyos rendszerességgel kikerülnek a Proff-IT LiveUpdate szerverére (HC Pointer), ahonnan azt az ügyfeleknél futó aplikációs szerverek szabadon letölthetik. Ilyen módosítások lehetnek pl. programcsere, új konfigurációs beállítások, adatbázis módosítások…stb.

 

A folyamat lépései:

 

2. Telepítés

A telepítést a Telepítőprogram (HcInstaller) végzi.

A Telepítőprogram a letöltött fájlokat bemásolja az aplikációs szerver megfelelő könyvtáraiba és az esetleges adatbázis műveleteket is elvégzi. Ha bárminemű hiba csúszik be a telepítés során, a telepítés folyamatát visszagörgeti (a backup könyvtárból visszamásolja a régi verziót, az adatbázis műveleteket visszavonja). A dolga végeztével az aplikációs szervert újaindítja.

 

A folyamat lépései:

 

A telepítés elindítását követően a kliens oldali böngésző lezárható, mert azzal az aplikációs szerver újraindítása miatt a kapcsolatot megszűnik. Új belépés esetén már a friss szerver szolgálja ki a böngészőt. A rendszer frissítést a verziószám változásával is lehet kontrollálni.

 

 

 

 


Tulajdonság

 

Tulajdonság definíciók

(TulajDefT)

-          tulajdonság típusok, kategóriák

-          kötelezően meg kell-e adni (pl.cikkcsoport) : különben nem adható el

-          maximum egy adható-e meg (pl.:méret) : ebbe nem tartozhat összetett tulajdonság

-          struktúrális besorolások is ezen keresztül adható meg : van 3 spec. tulajdonság def. a 3 struktúra szintre, a konkrét struktúrák már a tulajdonságoknál adhatók meg

-          Spec.Rákóczinál megadható, hogy a struktúrához milyen tulajdonság def-k tartoznak (6 db) (StructTulajT)

-          további spec tulajdonság def.-k: cikkcsoport

 

Tulajdonságok

(TulajT)

-          tulajdonság definíciókhoz tartozó tulajdonságok

-          árucikkhez(1), vevőhöz(2), mozgásnemhez(3) rendelhető (TulajDBT)

-          összetett tulajdonság is megadhatók ÉS, VAGY, NEM  kapcsolatokkal  (olyan tulajdonság, amely több tulajdonságból áll pl.: Nyári Pirelli) (TulajLinkT)

-          vegyes összetett tulajdonságot nem lehet létrehozni (azaz pl. áru és vevő tulajdonságból)

-          engedmény ezen keresztül is megadható

-          spec. tulajdonságok : szolgáltatás, webes cikk, speciális cikk, dohány cikk, ... (ezek a configban vannak eltárolva)


Pénztár

 

Pénztár típusok

(PenztarTypeT)

-          pénztár típusok: házipénztár esetén lehet kihasználni. Pl.: saját pénztár, OTP házi pénztár

Pénztárak törzs

(PenzKodT)

-          létező pénztárakat lehet felsorolni

-          megadható, hogy a pénztár melyik telephelyhez tartozik, így nem fordulhat elő, hogy egy telephely egy távoli pénztárat módosít

-          átírható a nyitó: pénztár nyitáskor módosítani lehet-e a nyitó összeget

-          átírható a záró: pénztár záráskor módosítani lehet-e a záró összeget

-          beállítható, hogy az előző pénztár zárás összegét áthozza a program a következő nyitáshoz

-          beállítható, hogy felkínálja-e a záró összeget, vagy minden esetben a felhasználónak kel megadnia

-          megadható, hogy melyik az a felhasználói csoport, aki még dolgozhat a pénztárba      

 

Pénztár nyitás, zárás

-          bizonylatokon keresztül történik a pénztárak nyitása, zárása. Speciális pénztár nyitás, zárás mozgásnemmel.

 

Pénztár információ

(PenztarT)

-          nyitott pénztárakról kapunk itt információt

-          egy-egy pénztár megtekintésekor a következő információk jelennek meg táblázatos formában:

o        Nyitó – jogcím szerinti bontásban

o        Mozgások – jogcím szerinti bontásban

o        Mozgások –fizetési mód szerinti bontásban

o        Záró – jogcím szerinti bontásban, ha zárt a pénztár

o        Eltérés– fizetési mód szerinti bontásban, ha zárt a pénztár

o        Kassza tartalma– fizetési mód szerinti bontásban, ha nyitott a pénztár

 

Régi pénztár zárások

(PenztarT)

-          korábbi pénztár zárásokról kapunk itt információt

-          egy-egy korábbi pénztár zárás megtekintésekor a pénztár információnál leírtak jelennek meg

 

 

 


Zárás, Felhasználók

 

Zárás

(ZarasT)

-          alapvető zárás típusok: napi, havi ,éves; ezek menüben is szerepelnek. Ezeken kívül tetszőleges zárás típust fel lehet venni. Meg tudjuk adni, hogy egy adott típusú záráskor milyen zárást csináljon automatikusan a program (pl. havi zárás előtt napi zárás, vagy éves zárás előtt havi zárás)

-          -minden bizonylatnál, és pénztárzárásnál megjegyezzük, hogy melyik záráshoz tartozik, így visszamenőleg ki lehet mutatni, hogy melyik záráshoz milyen bizonylatok tartoznak.

-          program info: a program a háttérben típus nélküli (default) zárásokat készít (a bizonylatoknál is tulajdonképpen ezt a kódot jegyezzük meg), minden típusos zárás a default zárások intervallumát tartalmazza.

 

Felhasználók

(Users, UserGroupT)

-          felhasználókról tárolt általános információk: név, felhasználói név, jelszó, nyelv, cím, telefonszám, jogosítvány,...

-          mindenkinek beállítható egyedi stílus (skin), ha nincs megadva, akkor az alapértelmezett stílusban jelenik meg a program.

-          az egyes felhasználók által gyakran használt funkciókat ki lehet emelni (gombok formájában), hogy ezeket gyorsan el tudja érni. Ezeket a funkciókat csoportba rendezve meg lehet adni a felhasználóknál a hotkeyek-ben. Pl.: a beszerzőknek az árutörzs, partnertörzs, új beszerzés felvétele, bizonylat törzs, ez lesz pl. a beszerzés hotkeys.

-          minden felhasználót csoportba (UserGroupT) kell sorolni, lehet egyszerre többe is.

-          a felhasználói csoportokhoz jogszintek tartoznak. Egy felhasználó jogszintjét úgy kapjuk meg, hogy megnézzük milyen csoportokba van besorolva, és nézzük az ezekhez a csoportokhoz tartozó jogszintek maximumát

-          jogokat adni vagy korlátozni bizonyos funkciókat felhasználói csoportokon vagy jogszinten keresztül lehet

-          felhasználók felhasználói csoportba sorolása: egy felhasználó csak a nála alacsonyabb jogszintű felhasználókat sorolhat be/ki felhasználói csoportokba/ból és csak olyan csoportba, amelyik jogszintje az övénél kisebb. (azaz egy tulajdonos csak a max boltvezetői joggal rendelkezőket sorolhatja be max boltvezetői szintű csoportokba)

-          egy felhasználó csak nála alacsonyabb jogszintű felhasználói módosíthat, törölhet (saját magát módosíthatja), illetve csak nála alacsonyabb jogszintű felhasználói csoportokat vehet fel, módosíthat, törölhet.

 

-          Jogszintek:

-          Hc Pointer Kft.     (legtöbb jog)

-          Rendszergazda

-          Informatikus

-          Tulajdonos

-          Boltvezető

-          Vezető

-          Beszerző

-          Számlázó

-          Dolgozó

-          Megrendelő

-          Vendég

-          Bárki                   (legkevesebb jog)

 

 

-          Illletéktelen belépés elleni egyik védelem:
ha egy felhasználó 5-ször sorozatosan elrontja a jelszavát, akkor a program felfüggeszti 30 percre, azaz bannolva lesz (az ismétlésszám és a perc állítható configból) . Egy magasabb joggal rendelkező user feloldhatja a bannolást, így a felhasználó újra be tud lépni.

-          Ha egy felhasználó bejelentkezik és ugyanez user már egyszer bve van jelenzkezve, akkor 2 lehetőség van: többször is bejelentkezhet vagy a korábban bejelentkezettet automatikusan kiléptetve lép be.

-          Azt, hogy egy felhasználó melyik pénztárba dolgozik,  azt a felhasználónál beállított pénztár határozza meg. Ha ez nincs megadva, akkor első olyan bizonylat készítésnél ami pénztárral dolgozik bekérjük. Ettől kezdve ez lesz a felhasználó default pénztára míg egy következő bizonylat készítésnél felül nem írja.

-          Konfigurációban megadható, hogy a felhasználóknak kötelező, hogy legyen jelszavuk. Ha igen és egy felhasználónak még nincs megadva, akkor az következő belépésnél meg kell adni. Két felhasználónak nem lehet azonos jelszava. Ha egy felhsználó jelszó módosításkor véletlenül valaki másnak a jelszavára akar módosítani, akkor azt a program nem fogja elfogadni és a jelszó egy "ban" listára kerül, és aki eddig ezt használta, neki is a legközelebbi belépéskor módosítani kell a jelszavát

Üzenetek

(MessageT)

-          a programba üzenetküldés is be van építve. A felhasználók közül bárkinek tudunk rövid szöveges üzenetet küldeni, sőt beállíthatjuk, hogy kérünk-e visszajelzést arról, hogy a levelet a címzett elolvasta.

-          Ha egy felhasználónak új, olvasatlan üzenete van, akkor egy kis levél ikon villog a jobb felső sarokban.

-          ha nem felhasználónak, hanem partnernek, vagy egy partner csoportnak(tulajdonság) küldünk üzenetet, akkor a program email-t generál az adott partnernek (vagy partner csoportnak), ha van email címe és elküldi azt.


Pénzügy

 

Kiegyenlítések

(AdosT)

-          egyes bizonylatok kiegyenlítését lehet rögzíteni a banktól kapott kimutatás alapján.

-          Vevői és szállítói bizonylatokat (számlákat) egyaránt

-          Ha egy bizonylatot kp-vel egyenlítenek ki és nem banki átutalással, akkor a bankot és a banki kivonat sorszámát nem kell megadni, és a fizetési mód mezőben meg kell határozni, hogy kp (vagy egyéb kp helyettesítő eszközzel történik a kifizetés). Kp-s kiegyenlítés esetén a program generál egy pénzügyi bizonylatot a háttérben, ami a pénzmozgást könyveli le.

-          Egy bizonylat adós, ha
- a mozgásnem valamelyik pénzügyi szorzója nem nulla, és
- adós fizetendő érték nem nulla, és
- a bizonylat fiz.módja pénzügyi (ha nincs BizFiz)

-          Minden egyes kiegyenlítés után a program megnézi, hogy a bizonylatból mennyit fizettek már ki, illetve ki lett-e már egyenlítve (ezeket az infokat vissza is írja a bizonylatba)

-          Deviza kezelés a pénzügyben:

o  Ha a bizonylat devizája és a kiegyenlítés devizája eltér (azaz más devizanemben fizették ki a bizonylatot), akkor meg kell adni a kiegyenlítéskor árfolyamot. Az értékek mindig az aktuális devizanemben tároljuk el (jelenleg forint, később euro), az összehasonlítások (ki lett-e a bizonylat egyenlítve) már a bizonylat devizanemében történnek.

o  Letároljuk, hogy kiegyenlítéskor a bizonylat devizájának mi az árfolyama (AktDevizaSzor), ez kiíráshoz és a későbbi összehasonlításhoz kell.
DE! A kifizetés független attól, hogy melyik deviza időszakban csinálták, azaz a Ft-os vagy már az eruo-s időszakban. Kiegyenlítéskor csak a bizonylatot figyeljük és 

o  Egy bizonylat mozgásnemében a vevői vagy a szállítói pénzügyi szorzóból adódik, hogy ez vevői vagy szállítói, tartozás vagy követelés

o  Tartozás/Követelés értéke:
1.lépés: Ha van BizFiz, akkor összeadom annak az pénzügyis értékeit,
                ha nincs, akkor a bizonylat végösszege lesz (azaz vevői adós biz esetén a br. tény. Eladási érték szállítói adós biz esetén a br. tény. besz. érték)
2.lépés: a kapott értéket megszoprzom a mozgásnem pénzügyi szorzójával (ha vevői, akkor a vevőivel, ha szállítói akkor aszállítói szorzóval)

 Ha az adós értéke pozitív, akkor követel, ha negadtív, akkor tartozik
        (pl.: SZ 100Ft-> követel, SZ->-100Ft tartozik, de mind a kettő pénzügyi vevő szorzója +1)
        (pl.: VV -100Ft ->tartozik, VV->100Ft követel, de mind a kettő pénzügyi vevő szorzója -1)
Kiegyenlítés: már csak az adós értéket figyeli, szorzókat nem, azaz bekérés: pozitv, de az állományba előjelesen kerül (mint a biz. adoseredfizet értékét tároljuk le) 

Péda: SZ, értéke: 4EUR

                 bizfo-ban eltároltak:

devizaid: euro

deviza szorzó: 0.004 (1EUR=250Ft)

biz.érték: 10000  (=>tartozás 1000Ft)

akt.devizaid: Ft (Ft-os időszak van még)

Kifizetések:

1-3 eset: :változott az árfolyam: 1EUR=260Ft,

4-5 eset: EUR időszak lett, (változott az árfolyam: 1EUR=270Ft):

Esetek:

1EUR

260Ft

1UDS

1EUR

1RUB

devizaId:

euro

forint

dollár

euro

rubel

deviza szorzó:

0.0038                   

1

0.005

0.0037

0.007

érték:

260

260

200

270

130

akt. biz.deviza szorzó:

0.0038

0.0038

0.0038

0.0037

0.0037

 

deviza szorzó: aktuális árfolyama a devizaid-nek (amiben éppen kifizetnek: euro/Ft/USD) a bizonylat akt. devizaid-jéhez viszonyítva (azaz nem érdekel, ha már átléptünk az euro-s időszakba)

akt.biz.deviza szorzó: aktuális árfolyama az euronak(bizonylat devizaid-nek) a bizonylat akt. devizaid-jéhez viszonyítva

 

(0,0038=1/260, 0,005=1/200)

 

(deviza szorzó*érték=devizaid-ben az érték,azaz

                 260*0.0038=1EUR

                 vagy

                 200*0.005=1USD)

(akt.biz.deviza szorzó*érték=bizonylat devizaid-jében az érték, azaz

                 260*0.0038=1EUR

                 vagy

                 200*0.0028=0.76EUR)

 

Kiegyenlítést számolva (összehasonlítás minidg a bizonylat devizaid-jén történik!!!!):  

1.esetben:  260*0.0038=    1EUR

2.esetben:  260*0.0038=     1EUR

3.esetben:  200*0.0038=0.76EUR

4.esetben:  270*0.0037=     1EUR

5.esetben:  130*0.0037=0.48EUR

 

Összesen:

Fizetett:               4.24EUR

Tartozik:             -0.24EUR  (azaz sokat fizetett)

 

 

Szállítói számla

-          A szállítótól kapott számlák berögzítésére szolgáló mozgásnem. A beszerzés a készletkezelésre használható (ezt már általában a szállítótól kapott szállítólevél alapján fel szokták venni), a szállítói számla pedig a pénzügyi oldal rendezésére (ha megjön a szállítótól a végső számla).

-          2 lehetőség van (mozgásnem határozza meg):
a. felviszik a tételeket szállítói számlára is (ez a ritkább)
b. csak az áfa bontást viszik fel. Ebben az esetben az áfa bontást speciális cikkekre (pénzügyi áfás cikkekre) kell felvinni. Ezek a cikkek szolgáltatás típusúak, mennyiségük 1, és az árba kell megadni a beszerzési (és esetleg az eladási) áfa értéket. Minden áfára van egy-egy ilyen cikk. Ebben az esetben a szállítói számla mozgásnemben meg kell adni, hogy csak pénzügyi áfás cikk kerülhet a bizonylatra. A pénzügyi áfás cikk tulajdonságot a konfigban kell meghatározni.

-          Ha a szállítói számla nem készpénzes, akkor a Kiegyenlítések menüben fel lehet venni a kifizetését.

-          Szállítói számla generálása: egy vagy több beszerzés bizonylatról lehet szállítói számlát generálni. Vagy tételeset, vagy áfa bontásosat.
Tételes szállítói számla esetében: a program a tételeket átveszi a számlára. Nyomtatásban is felsorolásra kerülnek az árucikkek
Áfa bontásos szállítói számla esetében: áfa bontásban vezeti át a beszerzésről az értékeket a számlára. Nyomtatásban csak az áfa bontás szerepel, cikkek nem (ha a Nyomtatás-nál a Tétel nyomtatás ki van kapcsolva, idővel ez automatikus lesz)

 

 


Paraméterek, regisztrálás

 

Paraméterek

(ParamT)

-          olyan infókat jegyzünk meg a paraméterek között, amik változhatnak, és ezért állománban kell tárolni (a többi infó a konfigurációs xml-ben van):

-          cég boltkódja (WoAmI), ez az egész céget azopnosítja; az egyes boltokat a telephelykód határozza meg (pl: cég:ABC Kft, telephely:ABC 1-es bolt, ABC 2-es bolt,…)

-          utoló nyitás dátuma

-          utoló lefutott sql script száma (liveupdate)

 

Regisztrálás

-          Ha a szerver nincs regisztrálva, akkor nem lehet bizonylatot felvenni, bármi mást lehet csinálni. A háttérben lefutó napi nyitás, illetve a program indulás figyeli a regisztrálás állapotát. Ha nem regisztrált verzió, vagy le fog járni a regisztráció egy hónapon belül, akkor egy e-mail-t küld a fejlesztőknek (A felhasználónak ezzel nem is kell foglalkoznia). Ezután ha az ügyfél regisztrálható, akkor a programfrissítéssel automatikusan regisztrálva lesz a program. A regisztrálásról is küld egy e-mail-t a fejlesztőknek.
Szerver újraindítása nélküli regisztráció: Konfiguráció/Szervizek: Regisztrálás

-          A konfigurációba bekerült egy verzió menüpont. Itt van szerverrel kapcsolatos összes információ.

 

 

 


Kimutatások

 

Törzs listák

-          Árulista

-          Partnerlista

-          Készletlista

 

Forgalom listák

-          Bizonylat lista

-          Értékesítés

-          Beszerzés

-          Napi értékesítések

-          Fizetési mód értékesítés

-          Pénzügyi bizonylatok

-          Áruforgalmi kimutatás

-          Karton

-          Gyári szám karton

-          Cikkelemes

-          Engedmény

-          Ár életbeléptetés

-          Árváltozás

-          Árrés

 

Pénzügyi listák

-          Banki kiegyenlítés

-          Bizonylatok pénzügyi állapota

 

 

 

 


Konfiguráció

Konfiguráció

A közös beállítások a Nagyker konfigurációban vannak, a telephelyhez kapcsolódó beállításokat pedig a telephely konfigurációban lehet megadni.

Telephely konfiguráció (telepconfig-xxx.xml):

-          először ki kell választani, hogy melyik telephely adatait állítjuk be

-          Ők dolgozhatnak ezen a telephelyen: felhasználói csoport, akinek joga van dolgozni a telephelyen

-          Alapértelmezett vevoi helység: ha az általános lakossági vevőre készül a bizonylat, akkor a bizonylat lezáráskor a vevő adatoknál ezt a helységet fogja felkínálni. (Pl.: Szegeden a legtöbb lakossági vevő szegedi)

-          Alapértelmezett készlettípus: a telephelynek melyik a default készlet típusa.

 

 

Nagyker konfiguráció (nagykerconfig.Xml)

-          itt olyan infok vannak letárolva, amelyek nem változnak

-          Kategóriák:

o        Áru

o        Partner

o        Tulajdonság

o        Árak

o        Felhasználók

o        Mozgásnem

o        Bizonylat

o        Beállítások

 

Beállítások:

-          Áru megnevezés nagybetű: teljes megnevezés legyen nagybetű, vagy csak az első karakter

-          Cikkszám ellenőrzés:ellenőrző szám (mint vonalkód)

-          Cikkszám generálás: cikkszám hossza: ha 0, akkor nem kell cikkszámot generálni, ha nem 0 akkor itt lehet megadni, hogy a program milyen hosszú cikkszámot generáljon

-          Cikkszám generálás: kezdő karakterek: ha van cikkszám generálás, mi legyen a kezdő karkter (betű vagy szám)

-          Van vonalkód: használnak volnakódot

-          Vonalkód ellenőrzés (Mindent/ Csak a valódi vonalkódokat): kell-e ellenőrizni, és ha igen, akkor mindent vagy cs a valódiakat

-          Alapértelmezett áfa: áru felvitelekor ez a default

-          Alapértelmezett menny.egység: áru felvitelekor ez a default

-          Egységár: használnak-e egységárat

-          Plu-Mérleg: használnak-e mérleget

-          Partner megnevezés nagybetű: teljes megnevezés legyen nagybetű, vagy csak az első karakter

-          Törzsszám generálás: törzsszam hossza: : ha 0, akkor nem kell törzsszámot generálni, ha nem 0 akkor itt lehet megadni, hogy a program milyen hosszú törzsszámot generáljon

-          Törzsszám generálás: törzsszám kezdő sorszáma: ha van törzsszámot generálás, mi legyen a kezdő sorszám

-          Szolgáltatás: szolgáltatás tulajdonság

-          Dohány: dohány tulajdonság

-          Jövedéki: jövedéki tulajdonság

-          Web: web tulajdonság

-          Speciális cikkek: speciális cikk tulajdonság

-          Cikkcsoport: cikkcsoport tulajdonság

-          Partnercsoportok: partnercsoportok tulajdonság

-          Vevő tulajdonság: vevő tulajdonság

-          Szállító tulajdonság: száállító tulajdonság

-          Bolt tulajdonság: bolt tulajdonság

-          Nem alapanyag (előállított) tulajdonság: előállított cikk tulajdonság

-          Gyártott tulajdonság: gyártott cikk tulajdonság

-          Ismeretlen partner: ismeretlen partner kódja

-          Árváltozás felviteli jog: melyik usercsoportnak van joga árváltozást felvinni

-          Árváltozás életbe lépési jog: melyik usercsoportnak van joga árváltozást életbe léptetni

-          Árváltozás ellenőrzési jog: melyik usercsoportnak van joga árváltozást ellenőrizni

-          Sofőrök: melyik a söfőrök usercsoportja

-          Ügynökök: melyik a ügynökusercsoportja

-          Beszerzési árat láthatják: felhasználói csoportot lehet megadni, akik láthatják a beszerzési árat. Ha nincs megadva semmi, akkor mindenki láthatja

-          Szerver, mint felhasználó: azokat a funkciókat, amit a szerver a háttérben végez, ilyen nevű felhasználóként teszi

-          Kötelező a jelszó megadás: a felhasználóknak kötelező-e jelszót adni

-          Felhasználói jelszó próbálkozások száma: hányszor próbálkozhat egy felhasználó rossz jelszóval belépni. Ha ezt számot túllépi, akkor a szerver felfüggeszti, nem tud belépni

-          Felhasználó felfüggesztés ideje (perc): hány percre lesz kitiltva a szerverről egy felhasználó, ha túl sokszor próbálkozott rossz jelszóval belépni

-          Eredeti cikkszámok: nyilvántartják-e a vevői/szállítói cikkszámokat

-          Központ: van-e a partnerek vevő-vevőközpont között kapcsolat:

-          Jármű: Járatok (fuvarok) összeállításánál nyilvántartják-e a járműveket

-          Járat: kiszállításokat járatokra összesítik-e(fuvarösszesítő)

-          Vevőkártya: vevőazonosítás kártyával

-          Árközlés: beszerzők árainak a nyilvántartása, így a következő beszerzéskor az árakat innen keresi ki a program

-          Főkönyv: van-e főkönyvi kapcsolat

-          Deviza: van-e deviza kezelés

-          Alapértelmezett deviza: amíg nincs euro-s átállás, addig Ft, utána euro

-          Forint deviza: melyik a forint a devizák közül

-          Euro deviza: melyik az euro a devizák közül

-          Euro-s ár árfolyamból: Ft-os árból árfolyam alapján kalkuláljuk ki az euro-s árat vagy külön karbantartanak euro-s az árat

-          Alapértelmezett ártípus: default ártípus.

-          Felár: adott felárat (engedményként) kiírjuk-e a bizonylatra, vagy sem (csak nyomtatás)

-          Főpénztár: melyik a főpénztár a pénztárak közül

-          Nincs készletkezelés: kezelnek-e készletet

-          Egy készlet: ha csak egy készlet van, akkor a program nem fog készlettípust bekérni (alapértelmezett készlet típust helyettesítjük be minden esetben)

-          Egy ár: ha csak egy ártípus van, akkor a program nem fog ártípust bekérni (alapértelmezett ártípust  helyettesítjük be minden esetben)

-          Rendelés mozgásnem

-          Árajánlat mozgásnem

-          Árváltozás mozgásnem

-          Készletérték változás mozgásnem

-          Elábé korrekció mozgásnem

-          Pénztár nyitás mozgásnem

-          Pénztár zárás mozgásnem

-          Azonos cikkek összevonása: bizonylat tételek felvitelekor az azonos cikkszámú, árú, engedményű, … cikkeket öszzeadjuk-e

-          Árváltozás egyből életbe lép: felvitel után ha az árváltozás dátum a mai nap, akkor egyből lépjen-e életbe az ár vagy engedélyeztetni kell (jogosultságtól függ)

-          Árváltozást nem kell külön ellenőrizni: lehet hogy egy ár életbe lép, de attól még lehet hogy szükség van annak az ellenőrzésére

-          Engedményt nem kell kiírni

-          Felárat nem kell kiírni

-          Min. dátum

-          Max. dátum

-          Értékesítés főmozgáscsoport

-          Beszerzés főmozgáscsoport

-          Magyarország

-          Hitel alsó korlát

-          Hitel felső korlát

-          Lejárt hitel alsó korlát

-          Lejárt hitel felső korlát

-          Napi zárás

-          Havi zárás

-          Éves zárás

-          Letöltés könyvtára

-          Feltöltés könyvtára

-          Képek könyvtára

-          History könyvtára

-          Nettóból számol

-          Kell nettó ár kerekítés

-          Nettó ár kerekítés (tizedes)

-          Kell bruttó ár kerekítés

-          Bruttó ár kerekítés (tizedes)

-          Kell tényleges ár kerekítés

-          Tényleges ár kerekítés (tizedes)

-          Kell nettó érték kerekítés

-          Nettó érték kerekítés (tizedes)

-          Kell bruttó érték kerekítés

-          Bruttó érték kerekítés (tizedes)

-          Kell tényleges érték kerekítés

-          Tényleges érték kerekítés (tizedes)

-          Nettó besz.ár kerekítés (tizedes)

-          Bruttó besz.ár kerekítés (tizedes)

-          Nettó besz.érték kerekítés (tizedes)

-          Bruttó besz.érték kerekítés (tizedes)

-          Kell mennyiség kerekítés

-          Mennyiség kerekítés (tizedes)

-          Saját készlettípus

-          Bizonylat fejbeli ért. tulajdonság engedmény típus

-          Bizonylat tétel ért. tulajdonság engedmény típus

-          Bizonylat fejbeli besz. tulajdonság engedmény típus

-          Bizonylat tétel besz. tulajdonság engedmény típus

-          Van eladási ár alsó korlát

-          Eladási ár alsó korlát (min. haszon%)

-          Gyártók

-          Száll.besz.típusa

-          Tapadó göngyölegek

-          Gyűjtő göngyölegek

-          Gyűjtő göngyöleg számolás(Minden megkezdett/ Félig)

-          Gyári számok használata

-          Pénzügy használata

-          Pénzügyi áfás cikkek

-          Banki alapkamat

-          Kiegyenlítés